کفش پاشنه بلند : آیا کفش های پاشنه بلند برای پا مفیدند ؟

در هنگام خرید کفش پاشنه بلند به زیره کفش توجه داشته باشید. هنگام پوشیدن کفش پاشنه بلند، عضلات ساق پا (عضلات گاستروکنمیوس و سولئوس) نسبت به قد زیاد کوتاه میشوند و باعث میشود هنگام تلاش برای جلو رفتن پا، قدرت خود را از دست بدهند. با گذشت زمان، یک نتیجه شایع این وضعیت التهاب است، بیماری شناخته شده که به التهاب مفصل آشیل شناخته میشود. تا زمانی که کفش پاشنه بلند به عنوان یک پوشش مد باقی بماند، بعید به نظر میرسد که به زودی شاهد زنانی باشیم که کفشهای برند کریستین لوبوتین یا جیمی چووس خود را کنار بگذارند. راه رفتن با کفش پاشنه بلند آنقدرها هم که به نظر میرسد سخت نیست و برای انجام آن فقط به رعایت چند نکته و البته تمرین نیاز دارید. نه تنها به این خاطر که راحت و با دوام است بلکه به این دلیل که در طیف وسیعی از رنگ ها و سبک ها در دسترس هست و به راحتی با هر لباس و مناسبتی مطابقت دارد.

پس به جای این که اول پنجه پا را روی زمین بگذارید و لق بزنید باید اول پاشنه پا را روی زمین قرار دهید سپس نه پنجه برسید، یعنی گام برداشتن از پاشنه به پنجه. برای جبران این مسئله (مخصوصاً اگر تمام روز پاشنه بلند پوشیدهاید و خسته شدهاید)، باید به جلو خم شوید تا مقداری از فشار را به کمر خود منتقل کنید. اگر کفشی بخرید که بلندی پاشنه آن مناسب شما باشد، دیرتر خسته میشوید و راحتتر راه خواهید رفت. متأسفانه کفش های پاشنه بلند باعث عدم توزیع متعادل وزن بین پاشنه و مچ پای شما می شوند و مچ پای شما را مجبور می کنند تا کل وزن بدن شما را تحمل کند. کفشهای پاشنه بلند باعث میشوند که ستون فقرات کمری صاف شود در حالی که ستون فقرات قفسه سینه قسمت میانی کمر را مجبور به انحنای بیش از حد میکند.

با پوشیدن کفشهای پاشنه بلند، انگشتان پا توسط نیروی جاذبه مجبور در داخل قسمت جلویی کفش تحت فشار قرار میگیرند. عضلات خم کننده ران در قسمت جلویی بالای ران شما قرار دارد. ممکن است از خود بپرسید که چرا این سبک کفشها اثرات دردناکی بر بدن شما ایجاد میکنند. حتی وقتی پنجه کفش گشادتر میشود، فشار وارد بر انگشتان پا و پوست میتواند منجر به ایجاد خارهای ناخوشایند، پینه و تاول شود. در کفشهای معمولی اندازه مناسب پنجه کفش دقیقا متناسب با اندازه پنجه پاهای شماست اما در کفشهای پاشنه بلند، به علت اختلاف سطح پاشنه و پنجه و فشاری که روی پنجهها میآید، پنجهها پهنتر شده و فضای بیشتری را میطلبند. روش معمول و منطقی برای این که راه رفتن شما درست و بدون عیب به نظر برسد این است که پاهای خود را یکباره روی زمین بگذارید که این کار موقع پوشیدن کفش پاشنه بلند ممکن نیست.

با پوشیدن کفشهای پاشنه بلند، حالت خمشی مداوم زانو باعث میشود استخوان درشت نی (استخوان شین) تا حدی برای تعادل به سمت داخل برگردد. پوشیدن کفش پاشنه بلند باعث میشود گامهای شما از حد معمول کوتاهتر شود بنابراین نخواهید توانست گامهای بلند بردارید و برای پیمودن یک مسیر مشخص نیاز است گامهایی به تعداد بیشتر و و فواصل کوتاهتر بردارید تا تعادل شما به هم نخورد یعنی برداشتن گامهای کوتاه و کوچک. اگر پنجه کفش باریک باشد، انگشتان شما به هم فشرده میشوند و باعث میشوند قسمت داخلی و خارجی انگشتان پا به حالت ثابت غیرعادی درآیند، که به انگشت چکشی معروف است. تغییر وضعیت مچ پا میتواند باعث انقباض تاندون آشیل شود آن هم در جایی که به استخوان پاشنه (کالکانئوس) متصل میشود. تراز ضعیف بدنی به طور مداوم منجر به استفاده بیش از حد از عضلات کمر و افزایش خطر کمر درد مزمن میشود.