سال ۱۹۹۹ سال انفجار در اتحادیه مسابقات است

امروزه هاکی روی یخ را با چوبدستی و یک قطعه ای حلقه ای شکل و لاستیکی به نام پوک بازی می کنند. قطعه دیگریعنی تیغه چوب هاکی نیز از جنسهای متفاوتی ساخته میشودکه نوع پلاستیکـی وانعطاف پذیرآن برای بازی روی آسفالت استفاده میشود و تیغه های ABS کـه برای بازی روی زمین هایـی کاملاً مسطح ویکدست مثل پارکت یا جنسهای مشابه آن مناسب میباشد. چوب هاکی دارای دو قطعه میباشد : شفت یا چوب (دسته) که معمـولاً از جنس چوب یـا آلیاژهای فلزی است . در برخی کشورها بویژه در اسپانیا ، پرتقال ، ایتالیا و آمریکای جنوبی هاکی دومین ورزش به لحاظ مجبوبیت است که بعد از فوتبال آمریکایی ( ساکر) قرار گرفته است. هاکی در دانشکده ها به عنوان یک ورزش رسمی مورد تایید قرار گرفته است در سال ۱۹۹۹ لیگ دانشکاهی هاکی ( CRHL ) به منظور متحد کردن لیگ های مختلف دانشگاهی در هفت منطقه ی مختلف شکل گرفت که اولین دوره ی مسابقات را هم برگزار کرد.

اسکیت هاکی از یک محافظ سخت تشکیل شده که مناسب با اندازه ی پای بازیکنان ساخته میشود.اغلب با مش فلزی تقویت شده است.قسمت ضروری اسکیت، بوت داخلی آن است. بوت داخلی مهمترین و ضروری ترین قسمت کفش است و قسمت تیغه کفش تنها قسمت بیرونی بوده که حائز اهمیت است. تورنومنت دیگری در سال ۲۰۰۰ شکل گرفت که هر ساله ۶ دوره مسابقات برگزار می کرد. به عنوان دفتر رسمی مسابقات قهرمانی شکل گرفت . هاکی درواقع به عنوان ورزش بسیار خطرناک شناخته میشود، از این رو باید وسایل و تجهیزاتی باشد تا از بدن محافظت کند. بازیِ« هاکیِ روی یخ» به عنوان یک ورزش بسیار فیزیکی محسوب میشود که از عوامل مؤثر در آن می توان به سرعت ، تکنیک و قدرت فیزیکی یا قدرت جسمانی اشاره کرد.

بویژه در مورد اسکیت هاکی سرعت رشد بی مانندی پیش بینی شده است ،در سال ۱۹۹۶ بیش از ۴میلیون کفش اسکیت در اروپا به فروش رسید ، در سال ۱۹۹۷این رقم به ۵/۴میلیون جفت رسید وپس از یک افت نامحسوس در دو سال بعد از آن مجدداً این روند رو به رشد رفته است . تیم های هاکی بزودی در سال ۱۹۰۱ در سراسر اروپا بازیهایی را برگزار کردند ، با اینکه این ورزش طی جنگ جهانی اول متوقف شد، ولی خیلی زود حرکت و پیشرفت خود را شروع کرد و اولین مسابقات قهرمانی هاکی در سال ۱۹۳۶ در آلمان برگزار شد . در حال حاضر نزدیک به ۱۲میلیون نفر در اروپا به منظور تفریح یا حفظ تناسب اندام ویا برآورده ساختن اهداف حرفه ای در این ورزش فعالیت دارند .

درصورت وارد شدن ضربه به یکی از بازیکنان حرفه ای تیم یا دریافت ضربه ای غیر جوانمردانه توسط هر یک از بازیکنان تیم، دعوا شکل می گیرد. بازیکنان ذخیره هم که شمار آنها تا ۱۲ بازیکن می رسد، بیرون از زمین می نشینند و هر وقت لازم شد آنها می توانند وارد بازی شوند. این قسمت محکم کمک می کند که انگشتان دست برنگشته و باعث جلو گیری از وارد شدن ضربه به پشت دست می شود. مهمترین وسیله ای که برای هاکی روی یخ نیاز است، یک جفت کفش مخصوص هاکی میباشد که برای آن میتوانید به باشگاههای معتبر این رشته مراجعه کنید و برای خرید نوع کفش دلخواهتان از آن ها کمک بگیرید.